Vedenie spoločnosti

Majitelia spoločnosti

petr-stuchlikIng. Petr Stuchlík
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Narodil sa v roku 1977 v Zlíne. Vyštudoval management na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a marketing na Erasmus Universiteit Rotterdam/RSM. V apríli 2000 spoluzakladal Fincentrum. V rokoch 2002 – 2006 pracoval tiež vo vedení spoločnosti MAFRA (MF DNES, Lidové noviny, iDNES, TV Ocko). Obchodné oddelenie iDNES, ktoré vytvoril, funguje úspešne dodnes. Vo Fincentre sa venuje strategickému riadeniu spoločnosti. Petr je autorom prvých českých kníh o internetovej reklame a vo voľnom čase pilotuje športové lietadlá.
Petr je v predstavenstve Fincentrum a.s. (Slovenská republika) a Fincentrum a.s. (Česká republika).

martin-nejedlyIng. Martin Nejedlý
zakladateľ a člen predstavenstva

Narodil sa v roku 1975 v Přerove. Vyštudoval Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V apríli 2000 spoluzakladal Fincentrum. Venuje sa predovšetkým stretegickému rozvoju Fincentra, predovšetkým divízii Finančného sprostredkovania. Pred založením Fincentra pracoval viac ako štyri roky pre významného obchodníka s cennými papiermi Wood & Company ako analytik bankového sektora v stredoeurópskom regióne. Martin hrá tenis a je vášnivým znalcom vína.
Martin je predstavenstve Fincentrum a.s. (Slovenská republika) a Fincentrum a.s. (Česká republika).

 
  

 

zuzana-faltickovaJUDr. Zuzana Faltičková
vedúca právneho oddelenia a členka predstavenstva

Zuzana vyštudovala Paneurópsku vysokú školu v Bratislave so zameraním na európske a trestné právo. V slovenskom Fincentre pracuje už od roku 2011, kde ako vedúca firemná právnička vybudovala slovenské právne oddelenie. Zuzana a jej tím riešia a implementujú do procesov a dokumentov Fincentra všetky legislatívne zmeny a poskytujú právnu podporu centrále a spolupracovníkom. Zuzana taktiež zodpovedá za compliance a AML aktivity a zaoberá sa aj európskou legislatívou a budovaním vzťahov s prestížnou medzinárodnou organizáciou FECIF, ktorej sú spoločnosti skupiny Fincentrum aktívnymi členmi. V júli 2016 sa stala členkou predstavenstva.

 

 

 

filip-duchonMgr. Mario Drosc
zástupca generálneho riaditeľa ČR a podpredseda predstavenstva

Mario Drosc je členom vedenia spoločnosti Fincentrum od februára 2015. Jeho hlavným cieľom je podporiť ďalší rast spoločnosti na slovenskom a českom trhu, a prispieť tak k naplneniu dlhodobej vízie spoločnosti stať sa jednotkou na finančno- sprostredkovateľskom trhu na Slovensku a v Českej republike. Mario patrí medzi najúspešnejších manažérov českého a slovenského bankovníctva. Prichádza do vedenia Fincentra z vedenia českej pobočky Raiffeisenbank, kde nastúpil v lete 2006 na post člena predstavenstva zodpovedného za oblasť retailového bankovníctva. Postupne prevzal zodpovednosť za všetky obchodné aktivity Raiffeisenbank od začiatku roku 2013 bol aj generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva. Pred nástupom do Raiffeisenbank pôsobil v VÚB, českej Komerční banke či poradenskej spoločnosti McKinsey.

 

 

filipduchonIng. Filip Duchoň, MBA
obchodný riaditeľ a člen predstavenstva 

Od septembra 2008 vedie divíziu Finančného sprostredkovania. Najbližšími cieľmi Filipa Duchoňa sú doladiť strednodobú a dlhodobú stratégiu divízie Finančného sprostredkovania a nastaviť procesy spoločnosti tak, aby zodpovedali dynamickému rozvoju v Českej republike a na Slovensku. Dôležitou súčasťou práce bude tiež riadenie siete finančných sprostredkovateľov. Filip pôsobil dva roky ako marketingový a neskôr generálny riaditeľ spoločnosti v odbore importu pomôcok na ochranu zdravia pri práci. V roku 1997 nastúpil do skupiny Provident Financial. Postupne sa tu prepracoval až na pozíciu obchodného riaditeľa a po dvoch rokoch v roku 2003 dostal zaujímavú ponuku: jeho úlohou sa stalo založiť a riadiť obchod a niektoré ďalšie oddelenia spoločnosti v Mexiku.

 

  

vladek-kramekJUDr. Vladek Krámek
riaditeľ oddelenia právne a compliance a člen predstavenstva

Vladek nastúpil do Fincentra v októbri 2007 na pozíciu firemného právnika. Dnes má so svojim tímom na starosti komplexnú právnu agendu spoločností Fincentrum v Čechách a na Slovensku, vrátane agendy compliance a AML. Jeho hlavnou úlohou je udržiavať nastavenie spoločností v súlade s neustále sa vyvíjajúcou národnou a európskou legislatívou a implementovať všetky zmeny do obchodných procesov jednotlivých spoločností. Pred príchodom do Fincentra pôsobil v poprednej českej advokátskej kancelárii PRK. Vyštudoval právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, kde získal titul doktora práv v odbore medzinárodného práva. V súčasnosti je Vladek v predstavenstve Fincentrum a.s.