Naše poslanie, hodnoty a vízie

Poslanie

Pomáhame ľuďom bohatnúť. Fincentrum pomáha ľuďom prijímať tie správne rozhodnutia o ich financiách. Robíme to rôznymi spôsobmi: priamym finančným sprostredkovaním, sprostredkovaním na úrovni firiem alebo aktuálnym informovaním o finančných produktoch, inštitúciách a ich analýzami.

 

Vízia

Stať sa významnou sprostredkovateľskou spoločnosťou v strednej a východnej Európe, ktorá poskytuje kvalitné finančné sprostredkovanie a má dobré a rešpektované meno. Naše ciele sledujeme dlhodobo, učíme sa a priebežne meníme spoločne s našimi zákazníkmi.


4dimenzie

Hodnoty

 • Dôveryhodnosť
  Dôvera je vo financiách kľúčová. Fincentrum (a jeho spolupracovníci) vždy vystupuje ako dôveryhodný a spoľahlivý klient.
 • Dlhodobosť
  Fincentrum sa úspešne rozvíja od roku 2000. Budujeme firmu na veľa desiatok rokov. Dlhodobý prínos uprednostňujeme pred krátkodobým ziskom.
 • Dynamika
  Fincentrum je duchom mladá, inovatívna a rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť. Flexibilne reagujeme na potreby našich zákazníkov.
 • Dobré meno
  Dlhodobým spojovateľom našich obchodných aktivít je rešpektovaná a dôveryhodná značka. Fincentrum funguje tak, aby svoje dobré meno potvrdzovalo a upevňovalo.