Ostatné spoločenské projekty

Fincentrum partnerom Banky roka


Spoločnosť Fincentrum sa už po druhýkrát stala hrdým partnerom kategórie Banka roka v rámci jedného z najvýznamnejších podujatí na Slovensku TREND TOP 2014.


"Od roku 2012 sme najväčším sprostredkovateľom hypoték na slovenskom trhu, preto je logické, že podporujeme právu túto kategóriu," uviedol Milan Repka, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Fincentrum.


Slávnostný ceremoniál odovzdávania výročných cien týždenníka TREND sa konal 4. novembra 2014 v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave, za účasti prezidenta SR pána Andreja Kisku, ako aj ďalších významných hostí.


Riaditeľ Fincentra pán Milan Repka mal tú česť vyhlásiť víťazov v kategórii Banka roka. Na prvom mieste skončila Slovenská sporiteľňa. O druhé a tretie miesto sa delia Všeobecná úverová banka a Prvá stavebná sporiteľňa.


Pozn. Podrobnosti k vyhláseniu výsledkov nájdete na oficiálnych internetových stránkach týždenníka TREND.Fincentrum & TREND Hypotéka roka


Spoločnosť Fincentrum a týždenník TREND sa spojili, aby priniesli na trh produktové ocenenie, ktoré tu chýbalo. Transparentná metodika, odborná porota zložená nielen zo zástupcov organizátorov, ale predovšetkým odborníkov z porovnávacích portálov, reprezentantov akademickej sféry a organizácií venujúcich sa finančnému vzdelávaniu tvoria kvalitný základ pre vybudovanie prestížneho ocenenia Hypotéka roka


V hlavnej kategórii Hypotéka roka 2014 sa víťazom stala mBank, S.A., pobočka zahraničnej banky, ktorá presvedčila odbornú porotu, ktorá hodnotila na základe siedmych kritérií, pričom mierne vyššiu váhu mala úroková sadzba. V prospech víťaza rozhodla priaznivá výška úrokovej sadzby, transparentnosť poplatkov a podmienok, ako aj pravidlá pre predčasné splatenie. 


Okrem produktových kategórií, kde hlasovala odborná porota, sú súčasťou ocenenia Hypotéka roka aj špeciálne ocenenia Bankár roka a Poisťovák roka. Víťazom kategórie je CEO finančnej inštitúcie, ktorý je vybraný samotnými riaditeľmi a podľa svojich kolegov v danom roku najúspešnejší. Na základe hlasovania sa Bankárom roka 2014 stal Ing. Jozef Síkela, predseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne a.s. a Poisťovákom roka 2014 sa stal Ing. Marek Jankovič, predseda predstavenstva Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. 


Súčasťou slávnostného vyhlásenia, ktoré sa konalo 9. apríla 2014 v Radissson Blu Carlton Hoteli v Bratislave, bolo ocenenie Banka bez bariér. Slovenský zväz telesne postihnutých na základe monitoringu bezbariérovosti svojimi členmi v niekoľkých slovenských mestách ocenil titulom Banka bez bariér Tatra banku.


IMG

Foto: Milan David, týždenník TRENDFincentrum vyhlasovalo Banku roka


Spoločnosť Fincentrum, ako hrdý organizátor prestížneho ocenenia Fincentrum Banka roku v Českej republike, sa rozhodla podporiť slovenské podujatie organizované týždenníkom TREND. "Rozhodli sme sa stať partnerom práve kategórie Banka roka, nakoľko sme jednoznačným lídrom v sprostredkovaní hypoték na slovenskom trhu," uvádza Milan Repka, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Fincentrum.


Jedným z najvýznamnejších podujatí na Slovensku je akcia TREND TOP. Na slávnostnom ceremoniáli boli 5. novembra 2013 v Slovenskej filharmónii v Bratislave odovzdané ocenenia v kategóriách Manažér roka, Poisťovňa roka, Banka roka a Firma roka za rok 2013.


V kategórii Banka roka sa víťazom stala Slovenská sporiteľňa, ktorej zástupca si prebral ocenenie z rúk Milana Repku. Na druhom mieste sa umiestnila Všeobecná úverová banka a ako tretia bola vyhlásená Prvá stavebná sporiteľňa.


Spoločnosť Fincentrum je hrdým partnerom kategórie Banka roka aj v rámci TREND TOP 2014. Slávnostné vyhlásenie výročných cien týždenníka TREND za mimoriadne podnikateľské výsledky sa uskutoční 4. novembra 2014 v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.


Pozn. Podrobnosti k vyhláseniu výsledkov nájdete na oficiálnych internetových stránkach týždenníka TREND.Konferencia o dôchodkovom systéme


Dňa 21. júna 2012 organizoval Inštitút hospodárskej politiky konferenciu „Alternatívy dôchodkového systému“, kde bolo Fincentrum hlavným partnerom za účasti predstaviteľov vládneho sektora, privátneho sektora, akademickej obce a za účasti médií. Cieľom konferencie bolo prispieť k odbornej diskusii o význame, udržateľnosti, nastavení a stabilite dôchodkového systému na Slovensku. Spoločnosť Fincentrum navrhla vláde upozorňovať ľudí na riziko demografického vývoja čoho dôsledkom bude, že I. ani II. pilier neposkytnú občanom plnohodnotné riešenie financovania dôchodkov. Ďalej navrhla efektívne podporovať individuálne sporenie v rámci takzvaného štvrtého piliera.


Na konferencii vystúpili:

Jozef Burian - štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Ľudovít Kaník - podpredseda Výboru NR SR pre sociálne veci,
Zbigniew Derdziuk - predseda predstavenstva odboru spoločných rezerv, Sociálna poisťovňa Poľsko,
Milan Repka – predseda predstavenstva a riaditeľ Fincentrum Slovensko,
Jozef Paška - predseda predstavenstva Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.,
Vladimír Baláž - vedecký pracovník SAV 
Konferencia o bývaní


16. februára 2012 usporiadal Inštitút hospodárskej politiky v Bratislave odbornú konferenciu o financovaní bývania pod názvom "Quo vadis bývanie na Slovensku". Fincentrum bolo partnerom konferencie, ktorej sa zúčastnili okrem odbornej verejnosti, aj reprezentanti parlamentných politických strán Rafael Rafaj (SNS) a Pavol Baxa (KDH). S prezentáciami vystúpili páni Ľubomír Bošanský, riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania, Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD., Ústav manažmentu STU, Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie, Ing. Imrich Béreš predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. a Mgr. Milan Repka, predseda predstavenstva a riaditeľ Fincentrum Slovensko.


Milan Repka na odbornej konferencii upozornil, že na Slovensku sa neustále menia pravidlá štátnej podpory bývania, politici sa neustále snažia šetriť na podpore bývaniačo sa v konečnom dôsledku obracia voči daňovým poplatníkom. Nízke platy a nepomerne drahšie nehnuteľnosti spôsobujú, že vlastné bývanie je pre mnohé skupiny obyvateľov nedostupné a alternatíva v podobe nájomných bytov neexistuje.


 15 16 19 

 


Význam štátnej podpory v oblasti bývania


SpoločnosťFincentrum organizovala 7. júna 2011odbornú konferenciu na tému: "Môže byť financovanie bývania lacnejšie?", kde demonštrovala rozdielnosťnázorov predstaviteľov stavebných sporiteľní a ministerstva financií.


Hlavnou úlohou konferencie bolo otvorenie priestoru pre aktuálnu tému významu štátnej podpory v oblasti bývania.


Na konferencii vystúpili zástupcovia zainteresovaných strán z finančnej a politickej sféry: Mgr. Milan Repka -predseda predstavenstva a riaditeľ Fincentrum a.s., Ing. Milan Horváth -generálny riaditeľ sekcie Finančného trhu z Ministerstva Financií Slovenskej republiky, Ing. Imrich Béreš - predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne a.s., Ing. František Palko - riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky, Ing. Ladislav Unčovský - výkonný riaditeľ Bankovej asociácie Slovenska.

 

IMG   IMG    IMG   IMG