Spoločenské projekty

Investícia roka
V roku 2011 spoločnosť Fincentrum v spolupráci s odbornými portálmi www.investujeme.sk a www.investujeme.cz spustila nový projekt Investícia roka. Investícia roka je detailnou analýzou investičného trhu a vyhlasuje sa spätne za predchádzajúci rok. Analýza investičného trhu Investícia roka vznikla ako reakcia na nedostatočné poznatky a informovanosť drobných investorov, s ktorou sa stretávajú pri každodennej práci finanční sprostredkovatelia skupiny Fincentrum. Viac na www.investiciaroka.sk.

V Českej republike sa odborným partnerom Investície roka 2010 stala spoločnosť PwC Česká republika.
Od roku 2014 je Investícia roka vyhlasovaná v spolupráci s magazínom FORBES.

 

Fincentrum Banka roka
Spoločnosť Fincentrum ČR každoročne vyhlasuje a organizuje prestížne ocenenie Fincentrum Banka roka. Cieľom ocenenia Fincentrum Banka roka je ocenenie služieb a produktov finančných inštitúcií pôsobiacich v ČR. Základným kritériom je pritom zameranie sa na drobnú klientelu. Fincentrum Banka roka je organizovaná pod záštitou Ministra financií Českej republiky.

 

Zamestnávateľ roka
České Fincentrum rovnako každoročne vyhlasuje a organizuje národné ocenenia Zamestnávateľ roka. Toto ocenenie je svojim rozsahom, regionálnym rozmerom, počtom účastníkov a kategórií ojedinelé v rámci Českej republiky. Zameriava sa na hodnotenie personálnej práce jednotlivých spoločností. Generálnym partnerom ocenenia je spoločnosť Sodexo Pass Česká republika, poskytovateľ riešenia pre motiváciu zamestnancov. Odborným garantom súťaže Zamestnávateľ roka 2011 je poradenská spoločnosť PwC Česká republika.

 

Ostatné spoločenské projekty
Fincentrum sa každoročne podieľa či plne organizuje a zaisťuje rôzne spoločenské projekty. Ide predovšetkým o projekty, ktoré sú tematicky v konkrétnom období aktuálne a ktoré môžu k danej problematike priniesť a prehĺbiť ďalšie znalosti či vyvolať diskusiu.