Odborné portály

Spoločnosť Fincentrum Media prevádzkuje niekoľko hlavných odborných portálov, na ich tvorbe sa okrem internej redakcie podieľajú aj poprední odborníci z ekonomickej a finančnej sféry Slovenska a Čiech. Odborné finančné portály prehlbujú odborné poznatky finančných sprostredkovateľov, záujemcov o investovanie, ale tiež každého so záujmom o aktuality v odbore.


Odborné portály Fincentra: