Zamestnanecké výhody

Fincentrum (ČR) je popredným konzultantom a maklérom na trhu zamestnaneckých výhod. Prínosom spolupráce je vďaka širokému záberu možnosť komplexného zastrešenia a rozvoja benefitných programov ako celku. V súčasnej dobe už nie sú zamestnanecké výhody výsadou len veľkých firiem, ale naopak stávajú sa štandardnou súčasťou odmeňovanie zamestnancov vo firmách všetkých veľkostí a typov.

 

Zamestnanecké výhody je možné rozdeliť do dvoch základných kategórií:

 

1. Finančné benefity – dôchodkové pripoistenie so štátnym príspevkom, životné poistenie a ostatné finančné benefity. Najčastejším nástrojom v oblasti finančných benefitov sú firemné poistno-dôchodkové plány a poistno-ochranné programy.
Špecialisti Fincentra z oddelenia Zamestnanecké výhody dokážu nilen novo nastaviť a založiť finančné programi tzv. na zelenej lúke, ale vzhľadom k legislatívnym zmenám v posledných rokoch je najčastejšie riešenie prevzati už existujúcich programov, ich správa a ďalší rozvoj z jedného miesta. Aktuálnou témou je príprava systému finančných benefitov na dôchodkovú referomu. Súčasťou servisu pre zamestnanca môže byť tiež komplexné finančné sprostredkovanie, vrátane atraktívnych produktov ako Fincentrum firemná hypotéka.
2. Ostatné benefity – benefity z oblasti športu, kultúry, zdravotníctva, rekreácie, vzdelávania a voľného času všeobecne. Na trhu benefitov voľného času je v súčasnosti trend prikláňať sa k riešeniam pomocou tzv. cafeterie. Ide o balíček z ponuky benefitov, v rámci ktorých si zamestnanec volí jednotlivé benefity podľa svojich záujmov a preferencií. V oblasti nefinančných benefitov spolupracuje Fincentrum so spoločnosťou Sodexo Pass Česká republika a.s., ktorá ponúka komplex zamestnaneckých výhod formou cafeterie v rámci systému mojebenefity.cz. Viac informácií na www.sodexo.cz.

 IMG

Radi sa s vami stretneme na nezáväznej schôdzke a podrobnejšie predstavíme prínos Fincentra práve pre vašu spoločnosť a vašich zamestnancov.


Medzi stovky našich spokojných klientov patria:

 • Skupina AGC
 • Skupina Foxconn
 • Skupina RWE
 • Skupina Valeo
 • Skupina hotelov Marriott
 • AutoCont
 • DHL Information Services
 • LEGO production
 • Robert Bosch
 • PRECIOSA
 • a ďalšie spoločnosti