Korporátne obchody

Divízia Korporátnych obchodov spoločnosti Fincentrum je zameraná na komplexné zaistenie potrieb malých a stredných podnikateľov, organizácií a štátnych inštitúcií v oblasti poistenia.

 

Jednou z hlavných oblastí divízie Korporátnych obchodov je ponuka služieb v oblasti zamestnaneckých výhod, ktoré sú vďaka svojmu prínosu pre spoločnosti a ich zamestnancov stále veľmi perspektívne. Popri zamestnaneckých výhodách divízia zabezpečuje tiež poistenie podnikateľov, poistenie priemyslu a flotilové poistenie vozidiel, tiež sa venuje špeciálnym projektom ako napríklad futbalový projekt TREFA v ČR.

 

Manažérskou filozofiou je poskytovanie pridanej hodnoty klientom vo forme riešenia potrieb na profesionálnej úrovni a v rámci dlhodobej spolupráce s klientom. Divízia Korporátnych obchodov spolupracuje s poistiteľmi na tuzemskom i zahraničnom poistnom trhu.