PREPRACOVANÝ SYSTÉM VZDELÁVANIA

Fincentrum kladie dôraz na kvalitný sprostredkovateľský servis, od čoho sa odvíja aj dôraz na dôkladné preškoľovanie všetkých spolupracovníkov Fincentra. Bez celoživotného vzdelávania nie je možné prácu finančného sprostredkovateľa kvalifikovane vykonávať. Nevzdelaný sprostredkovateľ je nebezpečím pre klienta, preto Fincentrum venuje mimoriadnu pozornosť odbornej príprave svojich sprostredkovateľov a manažérov.

Vzdelávanie prebieha v ucelenom internom systéme za účasti a garancie tímu profesionálnych školiteľov. Kostrou vzdelávacieho systému je cyklus sprostredkovateľského a manažérskeho vzdelávania.

Fincentrum ČR je V.I.P. partnerom fakulty financií a účtovníctva VŠE v Prahe.

IMG

 

TEMATICKÉ CYKLY

IMG Sprostredkovateľský základ: určený pre nových sprostredkovateľov či finančných sprostredkovateľov na juniorských pozíciách
Obsah: zoznámenie s Fincentrom, interný informačný systém, kontaktovanie klientov, sprostredkovateľský cyklus, zabezpečenie príjmu, majetku a zodpovednosti, tvorba budúcich príjmov, základy investovania, investičné sprostredkovanie, financovanie bývania, zásady finančného plánovania, spracovanie uzatvorených zmlúv.


IMG Sprostredkovateľský rozvoj: určený pre skúsených finančných sprostredkovateľov na juniorských pozíciách
Obsah: rozšírenie doterajších znalostí a zručností, rozvoj princípov sprostredkovateľských činností.

 

IMG Obchodné zručnosti: určené pre každého sprostredkovateľa bez špecifikácie kariérnej úrovne
Obsah: 4x dvojdňové školenie na rozvoj doterajších obchodných zručností a ich intenzívne praktické precvičovanie.


IMG Manažérsky základ: určený pre nových manažérov, ktorý si chcú postaviť alebo len zdokonaliť dobre fungujúci produktívny tím.
Obsah: nábor finančného sprostredkovateľa, výber sprostredkovateľa a jeho adaptácia, prezentačné zručnosti, individuálne konzultácie, vedenie operatívnych tréningov, vedenie porád, time management.

 

IMG Manažérsky rozvoj: určené pre skúsených riaditeľov a manažérov
Obsah: nábor nových manažérov, výber a adaptačný proces manažéra, vedenie ľudí, koučovanie, motivácia, ovplyvňovanie a vyjednávanie.

 

IMG Rýchla rota: určené pre skúsených sprostredkovateľov
Obsah: intenzívny exkluzívny program, ktorý skvalitňuje prácu sprostredkovateľa v oblasti šesťkrokového sprostredkovateľského cyklu.

 

IMG Celorepublikové školenia produktov finančných inštitúcií


IMG Ponuka interných a externých mimoriadnych seminárov k obchodným a odborným témam


Naši sprostredkovatelia majú k dispozícii aj veľa tlačových materiálov, vrátane kompeltnej Príručky pre sprostredkovateľa a Príručky pre manažéra, ktoré sú zhrnutím toho najdôležitejšieho, čo robí sprostredkovateľa sprostredkovateľom a manažéra manažérom v oblasti finančného sprostredkovania.