Produktoví partneri v SR

Poisťovne

Agra poisťovňa - Die Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., AXA pojišťovna a.s.,organizačná zložka Slovensko, AXA životná poišťovňa a.s., organizačná zložka Slovensko, ČSOB Poisťovňa, a.s., Europäische Reiseversicherung AG, organizačná zložka Slovensko, D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Generali Poisťovňa, a.s., Groupama Garancia poisťovňa, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, MetLife Europe Limited, pobočka poisťovňe z iného členského štátu, NN Životná poisťovňa, a.s., NOVIS Poisťovňa a.s., Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť ASTRA s.a., pobočka poisťovne z iného členského štátu, QBE Insurence (Europe) Limited, Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Union poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 

Banky

Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB), mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR, OTP Banka Slovensko, a.s., Prima banka Slovensko, a.s., Privatbanka, a.s., Sberbank Slovensko, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra Banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky, Všeobecná úverová banka, a.s., ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky

 

Stavebné sporiteľne

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Wüstenrot Stavebná sporiteľňa, a.s.

 

Investičné spoločnosti

Alico Funds Central Europe správ. spol.,a.s., ATLANTIK finanční trhy, a.s., AXA Investiční společnost a.s. organizačná zložka Slovensko, Cornhill Management S.A., Conseq Investment Management, a.s., ČP INVEST investiční společnost, a.s., European Investment Centre, o.c.p., a.s., IAD Investments, správ. spol., a. s., Pioneer Asset Management, a.s., Prvá Penzijná Správcovská Spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a.s.

 

Partnerské doplnkové dôchodkové spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., AXA d.d.s., a.s., Doplnková dôchodková spoločnost' Tatra banky a.s., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.