Najkvalitnejšie sprostredkovanie

Kvalitné sprostredkovanie Fincentrum preukazuje v mnohých nezávislých testoch a súťažiach:


IMG Českých 100 Najlepších
V roku 2010 sa Fincentrum ČR ako jediná a historicky prvá finančno-sprostredkovateľská spoločnosť umiestnila v rebríčku prestížneho hodnotenia „Českých 100 Najlepších“, teda stovky najlepších firiem v ČR. Rovnaký úspech zopakovala aj v rokoch 2011 a 2012. Rebríček sto najlepších firiem Českej republiky je vyhlasovaný od roku 1996 vždy za podpory najvyšších predstaviteľov štátov a špičiek českého podnikateľského prostredia. Viac info na: http://www.comenius.cz/ceskych-100-nejlepsich.htm

 

IMG

IMG Mystery Shopper časopisu Finanční poradce
V roku 2010 získalo Fincentrum ČR prvenstvo v testoch Mystery Shoppera odborného magazínu FP-finanční poradce za odborné, vecné a rýchle odpovede.

 

IMG Česká televízia
Spoločnosť Fincentrum ČR zvíťazila v teste finančných sprostredkovateľov, ktorý odvysielala Česká televízia v relácii Černé ovce v marci 2008. Testované boli štyri najvýznamnejšie české sprostredkovateľské spoločnosti: AWD, Fincentrum, OVB a Partners for life planning. Vynikajúce hodnotenie je o to cennejšie, že relácia Českej televízie „Černé ovce / Testoviny“ získala práve v deň testu ocenenie Európskej komisie za spotrebiteľskú osvetu.
Video k stiahnutiu tu: cerne-ovce.wmv

 

IMG Ekonomický týždenník Profit
V auguste 2009 zvíťazilo české Fincentrum tiež v teste finančných zamestnaneckých výhod podnikateľského týždenníka Profit.

 

IMG Call centrum Fincentra
Kvality služieb Fincentra potvrdzuje predovšetkým spokojnosť našich klientov. Fincentrum disponuje zákazníckym call centrom, ktoré na dennom základe kontaktuje jednotlivých klientov a zisťuje ich spokojnosť s prácou našich finančných sprostredkovateľov. V roku 2010 dosiahla spokojnosť klientov Fincentra 98%!