Analytické oddelenie

Finančné sprostredkovanie nie je možné efektívne robiť bez každodennej analytickej podpory. Tá umožňuje Fincentru včas a správne reagovať na nové podnety na finančných trhoch. Analytické oddelenie je spolupracovníkom Fincentra takmer nepretržite k dispozícii, a pomáha im spracovávať aj veľmi zložité klientske prípady.