Finančné sprostredkovanie

IMG

Divízia Finančného sprostredkovania je kostrou Fincentra.

Svoje služby je vám pripravených ponúknuť viac ako dve tisíc finančných sprostredkovateľov. Práve oni sú odborníkmi, ktorí sa vyznajú v zložitom svete financií, poisťovníctva a investícií. Práve oni sú tí, ktorí vám vytvoria produktové portfólio na mieru tak, aby presne zodpovedalo vašim cieľom, želaniam a možnostiam. A to, či už ide o otázky bývania, poistenia, sporenia alebo investície.

Vzhľadom k tomu, že v širokej škále produktových partnerov, s ktorými Fincentrum spolupracuje, nechýba snáď žiadna významnejšia finančná inštitúcia, majú za podpory nášho analytického tímu skutočne z čoho vyberať.

 

Správne rozhodnutia sú väčšinou tie dobre informované. Naši sprostredkovatelia majú dostatok informácií a majú potrebné know-how k ich vyhodnoteniu. Neriskujte zlé rozhodnutia – zverte sa do rúk odborníkom!

 

Pomáhame ľuďom bohatnúť.