Kariérne pozície

KARIÉRA VO FINCENTRE

Za kvalitné finančné sprostredkovanie patrí našim Spolupracovníkom zodpovedajúca odmena. Finančný sprostredkovateľ Fincentra je spokojný, dobre zaplatený finančný odborník. Fincentrum je rýdzo česká spoločnosť a nie je tak nútená odvádzať vysoké dividendy zahraničným majiteľom.

 

Manažérska kariéra je v spoločnosti Fincentrum jasne stanovená a nedá sa nijako obísť. Povýšenie na vyššiu manažérsku pozíciu nezávisí na ľubovôli nadriadeného, ale je automatické, závislé iba na splnení stanovených podmienok. Tento postup nie je možné meniť.

 

Organizačná štruktúra firmy umožňuje uplatnenie všetkým dobrým finančným sprostredkovateľom. Manažérsky orientovaným finančným odborníkom vytvára podmienky až k dosiahnutiu pozície územného riaditeľa, individuálnejšie zameraným finančným sprostredkovateľom umožní poskytovať služby klientom na pozícii TOP finančný sprostredkovateľ.

 

Manažéri, ktorí vedú a zodpovedajú za svoje tímy, majú za úlohu:

 • presadzovať a zabezpečovať princípy obchodnej stratégie a filozofie Fincentra
 • precvičovať obchodné a odborné znalosti a zručnosti svojich sprostredkovateľov a zabezpečiť vysokú kvalitu ich práce (kontrola, osobná asistencia u začínajúcich sprostredkovateľov, workshopy a pod.)
 • zabezpečovať požadované školenia od finančných inštitúcií pre svojich sprostredkovateľov
 • zúčastňovať sa školenia pre manažérov (tzv. Manažérskeho základu a nadstavby, tzv. Manažérskeho rozvoja), ktoré sa venujú princípom a systémom manažérskych činností

 

Organizačná štruktúra spoločnosti Fincentrum:

 • Podporuje najvyššie provízie na trhu
 • Uľahčuje rýchly rast nováčikom aj skúseným sprostredkovateľom
 • Ponúka manažérsku alebo čisto sprostredkovateľskú kariéru
 • Umožňuje ľahké zaradenie celých sprostredkovateľských skupín

IMG
 

 

Stabilizačné kritériá
Sprostredkovatelia podľa kariérneho plánu postupujú na vyššie pozície v závislosti na dosiahnutých výkonoch. Podmienky pre udržanie sú vždy o 50% jednoduchšie; kariéra Fincentra tak celý systém automaticky stabilizuje.

 

Provízie za odporúčanie
V prípade, že Spolupracovník vychová alebo získa nového sprostredkovateľa, dostáva pravidelnú odmenu za jeho vedenie. Pri odporučení či odovzdaní sprostredkovateľa mimo vlastnej štruktúry získava Spolupracovník pravidelnú mesačnú províziu za odporučenie.

 

Doživotná renta
Manažér, ktorý dosiahne najvyššiu pozíciu „Územný riaditeľ“ a vychová iného Územného riaditeľa, získava doživotnú rentu.

 

Fincentrum ponúka finančným sprostredkovateľom najvyššie odmeny na trhu!

A naviac:

 • Spoľahlivá výplata bez zdržania každý mesiac
 • Žiadny stornofond (zavádza sa len v prípade histórie vysokých storien)
 • Ľahká kontrola výpočtu provízie v systéme FinData