Kariéra

Spolupracovníci Fincentra pomáhajú budovať firmu, a preto je dôležité, aby sa jednalo o jedincov, ktorí hľadajú nové výzvy, neustále zdokonaľujú svoje odborné znalosti a venujú patričnú pozornosť klientskej starostlivosti.

Vaša vlastná kariéra je vašim vlastným rozhodnutím. Fincentrum vám dáva k dispozícii nástroje, ktoré môžete využiť pre svoj profesijný rast.

 

IMG  Čo znamená pojem FINANČNÝ SPROSTREDKOVATEĽ?

Finančný sprostredkovateľ je nezávislý odborník na osobné financie, ktorý je schopný klientovi ponúknuť najvhodnejšie riešenie tak, aby boli klientove financie čo najefektívnejšie vynaložené a zúročené. Finančný sprostredkovateľ spolupracuje so širokou sieťou finančných inštitúcií (banky, poisťovne, investičné domy a i.) a má tak ucelený prehľad o ponukách, poplatkoch, výške úrokov a ďalších informáciách. Sprostredkovateľ tak môže odporučiť najvhodnejší produkt vzhľadom na potreby a finančné ciele klienta.

Každý finančný sprostredkovateľ pracuje s klientmi individuálne, riadi sa etickými kódexmi a finančné riešenie a produkty odporúča na základe svojich odborných poznatkov a informácií analytického oddelenia spoločnosti.

 

IMG  Ako sa stať FINANČNÝM SPROSTREDKOVATEĽOM?

Chcete podnikať vo financiách? Radi komunikujete s ľuďmi? Fincentrum dáva príležitosť každému, kto hľadá nové výzvy, zaujíma sa o financie a kladie dôraz na neustály rozvoj svojich odborných znalostí. Učený nikto z neba nespadol, a preto Fincentrum vyvinulo ucelený systém vzdelávania, ktorý novým záujemcom ponúka maximálnu odbornú podporu na akejkoľvek pozícii. Viac informácií v sekcii Vzdelávanie.


Požadujeme:

 • min. stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou
 • živnostenský list
 • čistý register trestov
 • registrácia v NBS
 • komunikačné zručnosti
 • cieľavedomosť
 • samostatnosť
 • profesionálny prístup


Ponúkame:

 • možnosť nezávisle podnikať vo financiách
 • podnikateľské know-how
 • ucelený systém vzdelávania zameraný na odborné finančné znalosti a osobnostné zručnosti
 • nadpriemerné ohodnotenie závislé iba na vašom výkone
 • kvalitné riadenie zo strany skúseného manažéra
 • možnosť vedenia vlastného tímu
 • zázemie jednej z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich spoločností
 • marketingová komunikačná podpora centrály
 • časová flexibilita

 

V prípade záujmu nás, prosím, kedykoľvek zdarma kontaktujte na našej klientskej linke: 0800 900 900