Základní údaje

S účinností ke dni 1. 7. 2013 došlo k zániku stávající společnosti Fincentrum a.s. (IČ 01549936) a jejím nástupcem se stala společnost Fincentrum a.s., IČ 24260444, se zápisem v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18458.

Podrobné informace dokládající vnitrostátní fúzi splynutím jsou řádně zapsány ve výpisu obchodního rejstříku Nástupnické společnosti, který je k dispozici na internetové adrese www.justice.cz.

Fincentrum a.s. (Česká republika)

IČ:24260444
Sídlo:IBC, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zápis v OR:oddíl B, vložka 18458, vedený Městským soudem v Praze
Představenstvo:Petr Stuchlík, Martin Nejedlý, Mario Drosc, Vladek Krámek, Filip Duchoň
Dozorčí rada:Lubor Žalman, Michal Aron, Oliver Schumann
Základní kapitál:700 700 000  
Reklamační řád_CZ.pdf

Název společnosti je dále na www.fincentrum.com používán jako Fincentrum ČR.

 

Fincentrum a.s. (Slovenská republika)

IČ:36752606
Sídlo:Mlynské Nivy 49/II., 821 09 Bratislava
Zápis v OR:oddíl Sa, vložka 4102/B, vedený Okresním soudem Bratislava I
Představenstvo:Petr Stuchlík, Vladek Krámek
Dozorčí rada:Lubor Žalman, Michal Aron, Oliver Schumann
Ředitel:Petr Stuchlík
Základní kapitál:33 200 EUR
Reklamačný poriadok

Název společnosti je dále na www.fincentrum.com používán jako Fincentrum SR.

 

Společnosti Fincentrum ČR a Fincentrum SR jsou dále na www.fincentrum.com označeny jednotným názvem FincentrumObě společnosti jsou dále na www.fincentrum.com označeny jednotnou terminologií „skupina Fincentrum“ či „společnosti skupiny Fincentrum“.