Společenské projekty

Investice roku
V roce 2011 společnost Fincentrum ve spolupráci s odbornými portály www.investujeme.cz a www.investujeme.sk spustilo nový projekt Investice roku. Investice roku je detailní analýzou investičního trhu a vyhlašuje se zpětně za předešlý rok. Analýza investičního trhu Investice roku vznikla jako reakce na nedostatečné znalosti a informovanost drobných investorů, se kterou se setkávají při každodenní práci finanční poradci skupiny Fincentrum.

 

Fincentrum Banka roku
Společnost Fincentrum každoročně vyhlašuje a organizuje prestižní ocenění Fincentrum Banka roku.
Cílem Fincentrum Banka roku je ocenění služeb a produktů finančních institucí působících v ČR. Základním kritériem je přitom zaměření na drobnou klientelu. Fincentrum Banka roku je pořádána pod záštitou Ministra financí České republiky.

 

Zaměstnavatel roku
Fincentrum organizuje a vyhlašuje národní ocenění Zaměstnavatel roku. Toto ocenění je svým rozsahem, regionálním rozměrem i počtem účastníků a kategorií ojedinělé v rámci České republiky. Zaměřuje se na hodnocení personální práce jednotlivých společností. Generálním partnerem ocenění je společnost Sodexo Pass Česká republika, poskytovatel řešení pro motivaci zaměstnanců. 

 

Ostatní společenské projekty
Fincentrum se každoročně podílí či plně organizuje a zaštiťuje různé společenské projekty. Jedná se zejména o projekty, které jsou tematicky v konkrétním období aktuální a které mohou k dané problematice přinést a prohloubit další poznatky
či vyvolat diskuzi.