Zaměstnanecké výhody

Fincentrum je předním konzultantem a makléřem na trhu zaměstnaneckých výhod. Přínos spolupráce s naší společností je v širokém záběru, komplexním řešení, včetně návrhu, realizací, administrativní podpoře a dalším rozvoji benefitních programů jako celku. V současné době již nejsou zaměstnanecké výhody výsadou jen velkých firem, ale naopak se stávají standardní součástí odměňování, motivačních a stabilizačních programů pro zaměstnance ve firmách všech velikostí
i typů.

 

 

Zaměstnanecké výhody je možné rozdělit na dvě základní kategorie:

 

 

  1. Finanční benefity  – penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření, životní pojištění
    a ostatní finanční benefity (hlavně skupinové pojištění pro zaměstnance, např. úrazové, denních dávek při pracovní neschopnosti, odpovědnosti za škodu vůči zaměstnavateli apod.). Nejčastějšími nástroji v oblasti finančních benefitů jsou firemní pojistně-penzijní plány a pojistně-ochranné programy.
    Specialisté Fincentra z oddělení Zaměstnaneckých výhod dovedou nejen nově navrhnout a realizovat finanční programy tzv. na zelené louce a na klíč, ale vzhledem k legislativním změnám je v posledních letech častým řešením i převzetí již existujících programů, jejich správa a další rozvoj z jednoho místa. Stále aktuálním tématem je i penzijní reforma, její dopady na zaměstnance a individuální možnosti řešení. Součástí servisu pro zaměstnance může být také komplexní finanční poradenství, včetně např. problematiky financování bydlení.

2.   Ostatní benefity –  patří sem například benefity z oblasti sportu, kultury, zdraví, rekreace, vzdělávání a volného času obecně. V současné době je patrný zvýšený zájem zaměstnavatelů o elektronickou správu zaměstnaneckých výhod, obecně známou pod názvem Cafeteria. Jedná se o systém umožňující zaměstnanci volbu jednotlivých benefitů dle svých zájmů a preferencí. V oblasti nefinančních benefitů spolupracuje Fincentrum se společností Sodexo Benefity. Více informací na www.sodexo-benefity.cz.

IMG

Rádi se s Vámi setkáme na nezávazné schůzce a podrobněji představíme přínos Fincentra právě pro Vaši společnost a Vaše zaměstnance.

 

Mezi stovky našich spokojených klientů patří:

• skupina AGC v ČR,

• skupina Foxconn v ČR,

• skupina Valeo v ČR,

• skupina hotelů Marriott v ČR,

• skupina PRECIOSA v ČR,

• Aero Vodochody a.s.,

• AutoCont CZ a.s.,

• DHL Information Services (Europe) s.r.o.,

• ERNST & YOUNG s.r.o.,

• GZ Digital Media, a.s.,

• LEGO Production, s.r.o.,

• Nová Mosilana, a.s,

• SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES, spol. s r.o.,

 • Telefónica Czech Republic, a.s., 

    a další společnosti.