Pojištění podnikatelů a průmyslu

Divize Korporátních obchodů disponuje komplexní nabídkou typizovaných produktů pro malé a střední podnikatele. Vybrané pojistné produkty nabízejí efektivní řešení pojistné ochrany v rámci základních i katastrofických nebezpečí, přerušení provozu nebo přerušení podnikatelské činnosti, profesní odpovědnosti, odpovědnosti za škodu a dalších nebezpečí. Produkty a služby zahrnují široký rozsah pojištění a připojištění dle potřeb konkrétního podnikatelského subjektu a jeho činnosti.


Pojištění průmyslu je orientováno na koncipování pojistné ochrany věcí nemovitých, movitých, pojištění přepravy, pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění flotil vozidel, pojištění stavební a montážní, pojištění elektroniky, pojištění lodí
a letadel, pojištění přerušení provozu, pojištění managementu, pojištění obcí, měst a územně správních celků, pojištění kulturních a sportovních akcí, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, pojištění profesní odpovědnosti.


Součástí standardů činnosti specialistů je detailní analýza rizik, audit stávajících pojistných smluv, návrh řešení pojistné ochrany, správa pojistných smluv a dohled nad likvidací škod. V rámci poskytovaných služeb zajišťujeme komplexní přípravu a realizaci výběrových řízení na pojistitele.


Těsná spolupráce poradce a podnikatele na konstrukci pojištění včetně uplatnění postupů a zásad risk-managementu, stejně tak jako metodické vedení klienta kvalifikovaným specialistou a poradcem jsou důležitými atributy efektivního zajištění podnikatelské činnosti prostřednictvím pojištění a eliminace potenciálních nebezpečí.