Kurz poradenského rozvoje VŠE

Unikátní dvousemestrální Kurz poradenského rozvoje vedený docenty a profesory Vysoké školy ekonomické v Praze zvyšuje kvalifikaci finančních poradců společnosti Fincentrum.

 

Inovace v oblasti finančních produktů, vyšší nároky spotřebitelů na kvalitu poradenství a leckdy překotný vývoj na finančních a kapitálových trzích neustále zvyšují nároky na kvalitu vzdělání finančních poradců. Fincentrum proto v roce 2011 spojilo své síly s Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a připravilo unikátní dvousemestrální Kurz poradenského rozvoje.

 

 IMG

 

 

JAKÝ JE PŘÍNOS KURZU?

Cílem kurzu je zprostředkovat pracovníkům Fincentra aktuální teoreticko-praktické poznatky, které jsou nezbytné pro každého finančního odborníka. Struktura předmětů a témata přednášek jsou složeny tak, aby ukázaly širší
ekonomicko-právní souvislosti fungování a regulace finančního trhu při zohlednění aktuálních světových trendů včetně důsledků globální finanční krize na světový i český finanční trh.

 

JAK KURZ PROBÍHÁ?

Výuka je založena zejména na přednáškách s předpokládaným aktivním zapojením účastníků do diskuse s důrazem na praktickou využitelnost získaných poznatků. Ke každé přednášce účastníci obdrží studijní materiály ve formě tištěných sylabů nebo prezentací. Kurz se koná na FFÚ VŠE, Praha 3.

 

KDO PŘEDNÁŠÍ?

Profesoři a docenti Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

 

KOMU JE KURZ PŘEDEVŠÍM URČEN?

Kurz je určen všem poradcům, manažerům a ředitelům, kteří mají zájem o dodatečné odborné vzdělání, mají absolvované školení Poradenského základu a ve Fincentru jsou alespoň 1 rok. Obsah kurzu i forma výkladu je koncipována tak, aby byl srozumitelný pro odborníky s neekonomickým vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním, ale současně zprostředkovával znalosti na úrovni současné moderní ekonomické teorie se zvláštním akcentem na jejich využití při praktické poradenské činnosti i při řešení aktuálních ekonomických problémů.

 

CO ZÍSKÁ ÚSPĚŠNÝ ABSOLVENT?

Řadu teoretických i praktických znalostí a aktuálních informací stvrzených osvědčením o absolvování kurzu vydaném na základě zákona o vysokých školách.