Propracovaný vzdělávací systém

Fincentrum klade důraz na kvalitní poradenský servis, od čehož se odvíjí i důraz na důkladné proškolování všech spolupracovníků Fincentra. Bez celoživotního vzdělávání nelze práci finančního poradce kvalifikovaně vykonávat. Nevzdělaný poradce je nebezpečím pro klienta, proto Fincentrum věnuje mimořádnou pozornost odborné přípravě svých poradců i manažerů.

Vzdělávání probíhá v uceleném interním systému za účasti a garance týmu profesionálních lektorů. Páteří vzdělávacího systému je cyklus poradenského a manažerského vzdělávání.

 

Fincentrum je V.I.P. partnerem fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a Vysoké školy finanční a správní. 


 
   
IMG


Kurz poradenského rozvoje VŠFS: unikátní kurz vedený prorektorem a profesory Vysoké školy finanční a správní 

v Praze zvyšuje kvalifikaci finančních poradců společnosti Fincentrum.

Kurz je určen všem poradcům, manažerům a ředitelům.

Obsah: cílem kurzu je zprostředkovat pracovníkům Fincentra aktuální teoreticko-praktické poznatky, které jsou nezbytné pro každého finančního odborníka. Struktura předmětů a témata přednášek jsou složeny tak, aby ukázaly širší 

ekonomicko-právní souvislosti fungování a regulace finančního trhu při zohlednění aktuálních světových trendů včetně důsledků globální finanční krize na světový i český finanční trh.


ADAPTAČNÍ KURZY

 

Poradenský základ: určeno pro nové poradce či finanční poradce na juniorských pozicích
Obsah: seznámení s Fincentrem, interní informační systém, kontaktování klientů, poradenský cyklus, zajištění příjmu, majetku a odpovědnosti, tvorba budoucích příjmů, základy investování, investiční zprostředkování, financování bydlení, zásady finančního plánování, zpracování uzavřených smluv.


Manažerskou cestou a Manažerskou cestou EXTRA: určeno pro nové manažery, kteří si chtějí postavit či jen zdokonalit dobře fungující produktivní tým.
Obsah: nábor finančního poradce, výběr poradce a jeho adaptace, prezentační dovednosti, individuální konzultace, vedení operativních tréninků, vedení porad, time management.NÁSTAVBOVÉ KURZY


Krok za krokem: určeno pro poradce po půlroce až roce spolupráce.
Obsah: 4 x dvoudenní školení na rozvoj dosavadních obchodních dovedností a jejich intenzivní praktické procvičování.


Nábor pro poradce: určeno pro poradce po půlroce až roce spolupráce.
Obsah: příprava k budoucí manažerské kariéře, získání náskoku před ostatními v náborování kolegů.


Telefonování: určeno pro poradce po půlroce až roce spolupráce.
Obsah: budete se umět přizpůsobit různým typům klientů, a to nejen podle odhadovaného příjmu. Telefonování se stane přirozenou součástí vašeho profesního života.


Poradenský rozvoj: určeno pro zkušené poradce.
Obsah: seznamuje účastníky s teoretickými východisky finančního poradenství (makroekonomie, pojistná matematika, teorie investic, typy a konstrukce investičních nástrojů, penzijní systémy, legislativní rámec, atd.).

 

Manažerský rozvoj: určeno pro zkušené oblastní, regionální a zemské ředitele.
Obsah: nábor nových manažerů, výběr a adaptační proces manažera, vedení lidí, motivace, ovlivňování a vyjednávání.

 

Rozvoj talentů FinStars: určeno pro zkušené oblastní, regionální a zemské ředitele.
Obsah: Význam a možnosti kreativity manažera, tvorba přesvědčivých náborových argumentů, plánování kariéry, vytváření modelových situací pro rozvoj, příprava a komunikace týmových soutěží, vedení tréninku a potréninkového rozhovoru, principy motivace a pochvaly, nastavení kontrolních systémů, testy sebepoznání, zaměření na techniky a zpětné vazby.


VÝKONOVÉ KURZY


Rychlá rota: určeno pro zkušenější poradce.
Obsah: intenzivní exkluzivní program, který zkvalitňuje práci poradce v oblasti 8 krokového poradenského cyklu.


Manažerská Rychlá rota: určeno pro zkušené poradce.
Obsah: Nastavení manažerských systémů, každý z manažerů přitom vede svoji vlastní Rychlou rotu pod supervizí lektora.


DALŠÍ INTERNÍ KURZY

Školení asistentek
Obsah: kurz je rozdělen do dvou úrovní – AZA pro začínající asistentky (do 1 roku spolupráce s Fincentrem) a APO pro pokročilé asistentky (od 1 roku spolupráce s Fincentrem). Obsahuje trénink měkkých dovedností a tvrdých dovedností. Cílem je zlepšení komunikačních dovedností, zvýšení profesionality asistentek, efektivitu a organizaci práce. 


CRM
Obsah: hlavní přínosy CRM, fakta versus mýty o CRM, plánování schůzek, úkolů a jejich delegování, reporty s důležitými ukazateli, plánování a vyhodnocování aktivit, Webdiář, synchronizace s diářem/Googlem/Outlookem, rozdíly diáře 
a Webdiáře, modelové příklady.

MůjŠanon
Obsah: svět evoluce v souvislostech, preventivní postoj vs. progresivní postoj, rozhodování jako příležitost, vytváření aktiv, prohlubování vztahů důvěry, praktické vyzkoušení, aplikace poznatků do praxe.

Finmax light
Obsah: nástroj pro finanční optimalizaci, Jednoduché zpracování finanční optimalizace jak celkové finanční optimalizace tak i nabídku jednoho produktu Přehledná prezentace klientovi Minimální nároky na IT znalost uživatelů Jednoduše šiřitelný a použitelný bez nutnosti instalace na PC.


Úvod do pojištění podnikatelů
Obsah: cílem kurzu, který je zaměřen zejména na sjednání pojištění „malých podnikatelů“, je seznámit Vás se specifickými pravidly a principy oblasti pojištění podnikatelů a průmyslu, s procesem sjednání pojistné smlouvy a s propojením jednotlivých oblastí Fincentra vedoucího k plnému využití daného potenciálu.


Pojištění podnikatelů
Obsah: celý proces zaškolení (6 kurzů, 8 školících dní během cca 3 měsíců) navazuje na základní kurz 

Úvod do pojištění podnikatelů a je zaměřen na zvýšení úrovně znalostí, odbornosti a efektivity v oblasti pojištění podnikatelů a průmyslu.


Zaměstnanecké výhody: určeno pro poradce, kteří projeví zájem a jsou vybráni pro obsloužení klientů v rámci činnosti divize Zaměstnanecké výhody
Obsah: problematika zaměstnaneckých výhod, řešení specifických podmínek konkrétních firemních zákazníků.


Produktová školení institucí
Obsah: školení jsou zaměřena na produktové znalosti a doplnění odborných informací s využitím speciality na daný produkt. Tato školení jsou povinná (vždy zakončená certifikační zkouškou) i nepovinná podle požadavků institucí na úroveň spotřebitelských znalostí. Seznámíte se s úplně novými produkty a službami institucí i s inovacemi systému sjednání smluv.


EXTERNÍ KURZY


Telefonování jak ho neznáte


Nikdy to nevzdávej!


Využití sociálních sítí k náborům


Vnitřní motivace
 

Kurz Základy finanční vzdělanosti: určený pro firemní klientelu, pro instituce veřejného sektoru i jiné subjekty, které mají zájem poskytnout svým zaměstnancům – např. formou zaměstnaneckých výhod - příležitost seznámit se s finančními produkty, se kterými se setkávají v každodenním životě.

Obsah: témata jako např. modelová rodina aneb co vše potřebujete k životu, (omezený) rodinný rozpočet, financování bydlení (úvěry a jak na ně), jak se připravit na důchod, nechte své peníze pracovat a řada dalších.

Více informací o kurzu naleznete ZDE.

 

Celorepubliková školení produktů finančních institucí.

 

Nabídka interních i externích mimořádných seminářů k obchodním i odborným tématům.

 

Naši poradci mají k dispozici i mnoho tiskových materiálů, včetně kompletní Příručky pro poradce 

a Příručky pro manažera, které jsou shrnutím toho nejdůležitějšího, co dělá poradce poradcem a manažera manažerem 

v oblasti finančního poradenství.