Kariérní pozice

KARIÉRA VE FINCENTRU

Za kvalitní finanční poradenství náleží našim Spolupracovníkům odpovídající odměna. Finanční poradce Fincentra je spokojený, dobře zaplacený finanční odborník.

 

Manažerská kariéra je ve společnosti Fincentrum jasně stanovena a nedá se nijak obejít. Povýšení na vyšší manažerskou pozici nezávisí na libovůli nadřízeného, ale je automatické, závislé pouze na splnění stanovených podmínek. Tento postup není možné měnit.

 

Organizační struktura firmy umožňuje uplatnění všem dobrým finančním poradcům. Manažersky orientovaným finančním odborníkům vytváří podmínky až k dosažení pozice zemského ředitele, individuálněji zaměřeným finančním poradcům umožní poskytovat klientům služby v pozici TOP poradce.

IMG

Manažeři, kteří vedou a odpovídají za své týmy, mají za úkol:

 • prosazovat a zabezpečovat principy obchodní strategie a filozofie Fincentra,
 • procvičovat obchodní a odborné znalosti a dovednosti svých poradců a zabezpečit vysokou kvalitu jejich práce (kontrola, osobní asistence u začínajících poradců, workshopy apod.),
 • zabezpečovat požadovaná školení od finančních institucí pro své poradce,
 • účastnit se školení pro manažery (tzv. Manažerského základu a nadstavby, tzv. Manažerského rozvoje), která se věnují principům a systémům manažerských činností.

 

Organizační struktura společnosti Fincentrum:

 • podporuje nejvyšší provize na trhu,
 • usnadňuje rychlý růst nováčkům i zkušeným poradcům,
 • nabízí manažerskou nebo čistě poradenskou kariéru,
 • umožňuje snadné zařazení celých poradenských skupin.

 

Stabilizační kritéria
Poradci dle kariérního plánu postupují na vyšší pozice v závislosti na dosažených výkonech. Podmínky pro udržení pozice jsou vždy o 50 % jednodušší; kariéra Fincentra tak celý systém automaticky stabilizuje.

 

Provize za doporučení
V případě, že Spolupracovník vychová či získá nového poradce, pobírá pravidelnou odměnu za jeho vedení. Při doporučení či předání poradce mimo vlastní strukturu získává Spolupracovník pravidelnou měsíční provizi za doporučení.

 

Doživotní renta
Manažer, který dosáhne nejvyšší pozice „Zemský ředitel"a vychová jiného Zemského ředitele, získává doživotní rentu.

 

Fincentrum nabízí finančním poradcům nejvyšší odměny na trhu!


A navíc:

 • spolehlivá výplata bez zdržení každý měsíc,
 • žádný stornofond (zavádí se jen v případě historie vysokých storen),
 • snadná kontrola výpočtu provize v systému finData.